En værdifuld samarbejdspartner til nye og spændende opgaver

Siden 2009, hvor jeg startede min egen virksomhed, har jeg haft et tæt samarbejde med ProData Consult, og lige siden har jeg opfattet ProData Consult som en proaktiv samarbejdspartner.

Jeg blev kontaktet, efter de havde gennemgået mit CV og fik input til, hvordan det kunne blive mere synligt i søgninger. Dernæst fik jeg ligeledes under et besøg ved ProData Consult personlig sparring og nyttig viden ift. at opdatere mit CV, hvilket forøgede mine muligheder for at komme i betragtning til nye opgaver. Denne viden benytter jeg stadig, når jeg opdaterer mit CV med jævne mellemrum.

Derudover har jeg også en sparring med ProData Consult omkring mit CV, inden det bliver sendt til kunder. Her gennemlæser de mit CV, og det bliver derefter tilpasset den enkelte opgave.

Jeg sætter pris på den dialog, jeg har med dem om nye opgaver. Det er medvirkende til, at jeg altid har en god forståelse af opgave og kunde. Mit CV bliver skarpt og jeg bliver klædt på til interview med kunden.

Tina Møller, Projektleder