IT-konsulent Lars Hytting Christensen

På konsulentrejse med en databasespecialist

Lars Hytting Christensen har gennem årene forfinet og raffineret sit greb om databaser, til gavn for de kunder han møder i arbejdet som freelancekonsulent for ProData Consult.

Han er oftest at finde hos kundens fastansatte team af driftsspecialister. Her sidder han med sin specialviden og ekspertise og giver sit vigtige bidrag til, at kundernes mange systemer kører så smidigt og problemfrit som muligt.
Med baggrund i sit dybe kendskab til databaser og de problemstillinger, der løbende dukker op i den forbindelse, arbejder Lars Hytting Christensen konstant på at optimere de forskellige job-afviklinger, så eksempelvis de enkelte kørsler tager mindst mulig tid, og dermed kræver mindst mulig manuel håndtering.
Lars Hytting Christensen valgte tilværelsen som konsulent tilbage i 2006, og har siden da udfoldet sin databaseekspertise i henholdsvis tele- og finanssektoren. Hans seneste opgave har fokus på automatisering af en større finansvirksomheds mange databasekørsler.

Gennem årene har han især specialiseret sig i Oracles databaser, og det har da også især været på dette fundament, at han er blevet matchet med sine skiftende opgaver som konsulent.

Databaser der giver mening

I hans aktuelle opgave er arbejdet koncentreret om automatisering og afvikling af IT-kørsler.
Det er en opgave, hvor han i udstrakt grad kan trække på mange års specialisering i og fintuning af databaser.
"I de senere år har det især været Oracles databaser, jeg har arbejdet med, men jeg har i tidens løb også beskæftiget mig med både Borlands Paradox-database og IBM's Db2," fortæller Lars Hytting Christensen.

Fra oprindeligt at arbejde med udtræk og generering af rapporter fra de forskellige databaser, gik der ikke lang tid før hans nysgerrighed drev ham til at tune databasernes programkoder, så databaserne kunne arbejde mere effektivt.
"I den periode, jeg arbejdede med Paradox, var jeg med i et projekt for en række kommuner, hvor målet var at effektivisere tømningen af spildevand fra septik- og trixtanke i disse kommuners områder uden kloakering," forklarer han.
Lars Hytting Christensens opgave i den forbindelse var at eksportere data fra de respektive kommuners systemer til en samlet Paradox-database, som herefter kunne håndtere kørselsplanlægningen.
"På den måde kunne vi optimere kommunernes brug af de forskellige entreprenører og deres vogne, så de f.eks. ikke kørte fejlture til adresser, som ikke havde behov for tømning. Samtidig kunne vi give besked til borgerne om på hvilken dag, de kunne forvente næste tømning," fortæller han.

Opgaver som denne, med tilpasning af og effektivisering af databasesystemer, og dermed opnåelse af en form for ejerskab til systemerne, er, i Lars Hytting Christensens øjne, ét af de elementer, som gør arbejdet med databaser interessant og giver det værdi.

"

... det lærte mig, at vi under arbejdet med en database også må tage højde for, at der er andre, som skal bruge den bagefter, og at det derfor er en god idé at tænke brugerinddragelse og tale med brugerne først.

"

Korrekt versionering af tegninger afgørende for ingeniørprojekt

Arbejdet med databasen for tømning af spildevand skulle snart føre en anden fælleskommunal opgave med sig, i form af en databasestruktur for ingeniørtegninger i ved etableringen af et naturgasnet i en række sjællandske kommuner.
"I forbindelse med naturgasnettet skulle der etableres et naturgaslager på Midtsjælland. Her indgik tusindvis af tegninger, med bidrag fra snesevis af forskellige ingeniører, hvorfor det kunne være vanskeligt at afgøre hvilken af de mange tegninger, der var den nyeste og mest aktuelle, og derfor den, der skulle arbejdes efter. Opgaven gik altså ud på at etablere et system, som gav de enkelte tegninger versionsnumre, så ingeniører og entreprenører altid kunne være sikre på, at de altid arbejdede med den nyeste og dermed gældende tegning," siger Lars Hytting Christensen.

Overordnet beskriver han tiltrækningskraften ved arbejdet med databaser som en kombination af dialogen med slutbrugerne af en database og udfordringen i at få den enkelte database til at spille så godt som muligt, og i sidste ende opnå et samlet overblik over indlæsning, udtræk, brugervenlige skærmbilleder mv.
Tilsvarende egenskaber kom i sving, da Lars Hytting Christensen på et tidspunkt deltog i etableringen af en database for de danske elselskabers forening. Databasen skulle hjælpe elselskaberne med at estimere husstandenes elforbrug mere præcist på grundlag af hvor gamle - og dermed hvor strømforbrugende - husstandenes hårde hvidevarer var.

Prodata - Lars Hytting Christensen

Nødvendigheden af brugerinddragelse blev lært på den hårde måde

Under arbejdet med databasen over husstandens elforbrug måtte Lars Hytting Christensen og hans kolleger sande, at ét er hvordan softwareudviklere tænker og arbejder, noget andet er den måde, de ansatte i elselskabernes organisation i praksis arbejder med databasen.

De sekretærer, som havde fået til opgave at taste data ind i systemet, fandt hurtigt ud af, at det, i stedet for at indtaste mange af de samme data gang på gang, var meget lettere at kopiere et tidligere sæt indtastninger.
"Det havde vi ikke lige designet systemet til. Så når medarbejdere kopierede et sæt data over køleskabe og nu benyttede det til frysere, så kom de i arbejdet med databasen uforvarende til at omdøbe køleskabe til frysere. Så pludselig havde vi overhovedet ikke styr på vores data. Men det lærte mig, at vi under arbejdet med en database også må tage højde for, at der er andre, som skal bruge den bagefter, og at det derfor er en god idé at tænke brugerinddragelse og tale med brugerne først," siger han.

"

... disse data indgik i stedet i et nyt data warehouse, som vi byggede på Oracle-platformen. Og min første kontrakt på seks måneder endte med at blive til fem år.

"

Udtræk af data åbnede for mersalg hos teleselskab

Udover de seneste to konsulentopgaver stod ProData Consult også bag formidlingen af en opgave for et stort tele- og internetselskab, hvor opgave gik ud på at trække data ud af en Oracle-database til et SAS Institute-system, med henblik på at gøre det lettere for kundemedarbejderne at foretage ekstra salg.

"Det endte med at blive lidt stort og komplekst, og disse data indgik i stedet i et nyt data warehouse, som vi byggede på Oracle-platformen. Og min første kontrakt på seks måneder endte med at blive til fem år," fortæller han.

Som det jævnligt sker for konsulenter har Lars Hytting Christensen flere gange oplevet, at en kontrakt, som oprindeligt er aftalt til få måneders varighed, ender med at strække sig over flere år.
"Det sker ikke fordi det enkelte projekt, jeg bliver engageret til, bliver forsinket, men typisk fordi kunden sætter et ny projekt i gang, som jeg så bliver engageret i, eller fordi fastansatte medarbejdere bliver engageret i et nyt projekt, og jeg så bliver spurgt om jeg kan overtage nogle af de fastansattes tidligere opgaver," forklarer han.

Flykontrol blev flyttet fra telex til grafisk brugerflade

En vigtig brik i Lars Hytting Christensens fundament af kompetencer inden for databaser blev lagt i forbindelse med hans daværende job som databaseansvarlig for et luftfartsselskabs eget IT-selskab.
"Her var jeg med til at implementere Oracle og i den forbindelse objektorienteret programmering i forbindelse med et projekt under navnet Flow," fortæller Lars Hytting Christensen.

Han forklarer hvordan Flow-projektet var et vigtigt element i den samlede koordinering af luftfartsselskabets flytrafik over Europa, som styres fra Central Flow Management Unit i Holland.
"Da vi startede projektet tilbage i 1990'erne, foregik kommunikationen ved, at man sendte telex'er frem og tilbage. Og så løb der ellers et antal personer frem og tilbage mellem telex-maskiner og Flight Dispatch, og hentede telex-beskeder om, at nu måtte det fly afgå, nu måtte det fly vente p.g.a. flyophobning ned gennem Tyskland osv.," fortæller han.

Til erstatning for telex'erne havde Lars Hytting Christensen sin store andel i etableringen af et objektorienteret system med tilhørende database og en grafisk brugergrænseflade, til stor hjælp for Flight Dispatch og dermed for flyselskabets trafik.
"Det var en kæmpe succes. I løbet af tre måneder udviklede projektet sig fra overvejelser om hvordan vi måske kunne udvikle et system til at hjælpe Flight Dispatch, til vi havde et system som skulle fungere, fordi det var måden Flight Dispatch ønskede at arbejde på. For bemandingen i Flight Dispatch betød vores ny system, at fra at have omkring 30 mand til at servicere flyene gik man ned til fem-seks mand på vagt i løbet af et døgn," fortæller Lars Hytting Christensen.

Med på Lars Hytting Christensens CV hører også hans vigtige bidrag til, at det, i forlængelsen af liberaliseringen af telelovgivningen, dels blev muligt at flytte telefonnumre fra ét teleselskab til et andet, dels blev muligt for ét af de dengang nye teleselskaber på det danske marked at optimere registreringen og afregningen af telefonsamtaler og sms'er, samt oprettelse og lukning af abonnementer.

Uden for Oracles databaseverden tæller Lars Hytting Christensens erfaringer andre opgaver, som eksempelvis det HTML- og web-baserede projekt "Rådighed over Vej" for Vejdirektoratet samt en projektlederopgave for en finanskoncern i forbindelse med flytning af et Java-baseret projekt til den almindelige drift.

Prodata - Lars Hytting Christensen

Konsulent Lars Hytting Christensen

Med baggrund i en uddannelse som datamatiker i begyndelsen af 1990'erne har Lars Hytting Christensen været med hele vejen inden for IT-udvikling, herunder at have givet sit vigtige bidrag til at flytte den konstante opdatering af et luftfartsselskabs flytrafik fra at være baseret på telex-meddelelser til at være baseret på konstant opdaterede IT-systemer. De seneste 14 år har han arbejdet som konsulent, med en stribe interessante opgaver formidlet via ProData Consult.

"ProData Consults store styrke er den måde, de går ind og hjælper til med at udforme og vedligeholde mit cv, og i den forbindelse tilrette det til de kunder, som ProData Consult gerne vil matche med min profil. Den servicefunktion har jeg ikke oplevet hos nogen af de andre konsulentfirmaer, jeg har været i kontakt med," siger han.

related posts