Ulf Jørgensen is business intelligence consultant in an business entrance hall

Bedre dialog giver bedre business intelligence

Med sit indgående kendskab til databaser og business intelligence, kombineret med stor indsigt i kundernes behov, skaber konsulent Ulf Jørgensen ekstra værdi for forretningen.

Forstå hvad han mener med, at bedre dialog giver bedre business intelligence og hvorfor forretningsmålet altid skal være i centrum.

Gennem årene har Ulf Jørgensen lagt lag på lag til sin viden om udvikling af databaser, etablering og tilpasning af data warehouses. Ikke mindst om den intelligente anvendelse af virksomheders mange data, kendt som business intelligence.

Ulf Jørgensen har været med hele vejen. Fra han som 18-årig med egen moms-registrering var med til af raffinere en database til brug for udlejning af videofilm via tankstationer, over udvikling af databasesystemer med udgangspunkt i det daværende danske system DSI,  og siden implementering af de danske økonomisystemer Navision samt Damgaard Datas C5 og Concorde XAL.

Indsigten i og erfaringen med Concorde XAL blev startskuddet til en international karriere.

Det amerikanske SAS Institute havde bud efter ham til et job hos trykkerimaskine-producenten Heidelberg med installation af netop Concorde XAL hos kunder i 26 lande.

Siden blev det til et par år hos SAS Institute i hovedkvarteret i North Carolina. Her stod Ulf Jørgensen i spidsen for at samle alle data fra Heidelbergs kunder i Europa, Sydafrika og USA i ét samlet data warehouse, udviklet af SAS Institute. Et projekt, som lagde grundstenen til konsulentens videre karriere med fokus på data warehouse og business intelligence.

Ulf Jørgensen i samtale med journalisten

Dialog og forventningsafstemning er to begreber, der beskriver hvordan konsulent Ulf Jørgensen når frem til det optimale resultat for en kunde.

Bedre dialog giver bedre business intelligence

Dialog og forventningsafstemning er to begreber, konsulent Ulf Jørgensen lægger stor vægt på, når han skal beskrive, hvordan han når frem til det optimale resultat for den kunde, han som udvikler arbejder for, og som ProData Consult har formidlet kontakten til.

To vigtige elementer i enhver samarbejdsrelation, og som bidrager til den forståelse for både back-office-delen og slutbrugerens daglige arbejdssituation, som Ulf Jørgensen mener er det allervigtigste pejlemærke i arbejdet som konsulent.

Opgaven at nå frem til den bedst mulige, fælles forståelse, er ikke blevet mindre med årene.

Den teknologiske udvikling har skabt en række nye muligheder, som kan være både indbydende at tage i brug, og hurtige og fleksible at benytte, og som derfor på overfladen kan ligne en leg at få sat i søen.

Data skal omdannes til information

{   Det er helt afgørende, at brugerne skal kunne klare sig selv. Derfor skal udviklerne bygge en model op, som brugerne efterfølgende kan arbejde inden for.   }

Som konsulent lægger Ulf Jørgensen ikke skjul på, at han har nappet sit arbejdsmæssige mantra fra SAS Institute, som han i en årrække arbejdede for, inden han for 20 år siden vendte tilbage til Danmark for at etablere sig som selvstændig konsulent.

"Den vigtige opgave er at omdanne data til information. Og så selvfølgelig at gøre denne information tilgængelig ved hjælp af interaktive brugerflader - self-service," som han udtrykker det.

"Det er helt afgørende, at brugerne skal kunne klare sig selv. Derfor skal udviklerne bygge en model op, som brugerne efterfølgende kan arbejde inden for.

Så skal jeg være kreativ inden for mit område, og brugerne skal være kreative inden for deres område," siger Ulf Jørgensen.

Formidleren mellem backend og frontend

I og med, at han både arbejder med back-end og front-end, og derfor tænker hele processen igennem, fordi han netop har arbejdet med hele processen, er Ulf Jørgensen her et skridt foran mange, som er yngre i branchen. Og af samme årsag udvikler han ikke noget i back-enden, uden at have i tankerne hvad det i sidste ende skal anvendes til.

Tilsvarende ser han sig ofte i rollen som formidler, når han i forbindelse med skiftende konsulentopgaver har rollen som teamleder. I et team af udvikler sidder der ofte udviklere, som er rigtigt dygtige, når det gælder back-end, og andre som er gode til front-end, men som ikke nødvendigvis er gode til at snakke sammen eller til at forstå hinanden.

Det er her, Ulf Jørgensen træder til med sin erfaring og sin udviklede sans for den nødvendige dialog.

Teknologisk udvikling giver nye muligheder

{   Gennem de sidste fire-fem år er en del af de grænser, vi tidligere så, blevet brudt ned   }

Udover den nok så vigtige dialog skal den teknologiske udvikling også have sin del af æren for, at de løsninger, Ulf Jørgensen hjælper til verden hos sine skiftende kunder, har stor sandsynlighed for succes.

Både når det gælder hardware og software oplever Ulf Jørgensen, at opgaver, der ikke tidligere kunne løses på grund af manglende performance i de forskellige systemer, godt kan lade sig gøre i dag.

"Gennem de sidste fire-fem år er en del af de grænser, vi tidligere så, blevet brudt ned," siger han.

Her henviser konsulenten til, at det i dag i langt højere grad er muligt at realisere ønsker til løsninger, som både fungerer internt i en virksomhed, og som kan integreres med eksterne kunder og samarbejdspartnere. I praksis kan det f.eks. handle om adgang til kundesystemer via mobiltelefoner og tablets.

Her er det især den stigende anvendelse af cloud computing på den ene side og den hurtige in-memory-teknologi i serverrummet på den anden, som - integreret med den bagvedliggende udviklingsproces - gør det færdige resultat både lettere og hurtigere at arbejde med.

For udviklerne og deres kunder betyder det endvidere, at man i dag kan realisere løsninger hurtigere end tidligere, og derved være mere agil.

Ulf Jørgensen er konsulent inden business intelligence

Ulf Jørgensen understreger, at det er forretningens mål, parterne skal have for øje.

Forretningsmålet skal være i centrum

Ulf Jørgensen understreger, at det er forretningens mål, parterne skal have for øje. Når det sker, så stiller det kravene til løsningen og de metoder, man vælger at bruge, i perspektiv. Og her stiller både omfanget af data og antallet af forskellige typer data krav til hvordan man designer løsningen.

Han fremhæver, at der alene i Microsofts stack er mange forskellige måder at gøre tingene rigtigt på, afhængigt af hvilken situation, udvikleren gerne vil løse.

Endnu en gang fremhæver Ulf Jørgensen vigtigheden af en god dialog mellem konsulenten og kunden for hurtigt at kunne gå i luften med et system, men uden at gå på kompromis med muligheden for sidenhen at kunne udbygge det til et større system. For, som han siger, "jeg ikke oplevet, at det ikke er sket."

Af samme årsag er det vigtigt at overholde nogle "best practices", så man, selv om man har udviklet en løsning på et minimumsgrundlag for at komme i gang, kan komme videre uden at have mistet for meget i første fase.

Erfaring giver fornuftige løsninger

{   Brug det rigtige værktøj og den rigtige metode til den rigtige løsning.   }

"I den situation er det vigtigt for en konsulent at have set både mindre, mellemstore og større løsninger, så man er rustet til at rådgive kunden, så denne ikke bliver låst fast i den valgte løsning, hvis der bliver behov for noget større," siger konsulenten.

Omvendt bør et stort system, som rummer forskellige forretningsområder med forskellige behov, heller ikke udstyres med eksempelvis en kompliceret data-logik, hvis behovet for en sådan data-logik kun eksisterer i en del af systemet.

"Det handler om design, arkitektur og metodevalg, som er blevet lidt af en kæphest for mig," siger han.

"Bare fordi man har en hammer, er det ikke ensbetydende med, at alt hvad man har foran sig, er et søm."

Selv konkluderer han: "Brug det rigtige værktøj og den rigtige metode til den rigtige løsning."

Opdeling mellem Cloud og On-premise øger sikkerhed

I tillæg til fleksibiliteten ved den stigende anvendelse af cloud-computing fremhæver Ulf Jørgensen det vigtige element af sikkerhed, der kan være ved den rette balance mellem cloud- og on-premise-teknologi.

"Blandt virksomheder, som har lokale afdelinger i en række lande, er det i dag meget udbredt at benytte en kombination af cloud og on-premise. Afdelingerne rundt om i de enkelte lande har deres egne on-premise-installationer, og benytter kun cloud'en til at formidle data frem og tilbage til og fra hovedsædet.

Det betyder, at hvis cloud-systemet bliver angrebet, har afdelingerne i de enkelte lande stadig deres on-premise-installationer intakte," forklarer han.

Ulf Jørgensen understreger, at det er forretningens mål, parterne skal have for øje

Sideløbende med sine nuværende, skiftende konsulentopgaver sørger Ulf Jørgensen for både at holde sig godt orienteret og øse ud af sin viden og sine erfaringer ved at undervise blandt andet på CBS.

ProData Consult formår at matche mine kompetencer med kunders projekter

I sine skiftende opgaver som konsulent står Ulf Jørgensen ofte over for opgaver med et forretningsmæssigt problem, hvor IT er værktøjet, men hvor målet i sidste ende er en forretningsløsning.

"Det er den type opgaver, jeg er mest interesseret i."

"Hvad der især er lykkedes for mig i mit samarbejde med ProData Consult, er at komme ud på de rigtige opgaver - altså at få matchet min profil med opgaven. Det er nemlig sværere end man tror. Nogle gange kan opgaven fra kundens side være beskrevet meget kort, og så skal ProData på det grundlag finde den bedst mulige konsulent til opgaven. Her kan jeg mærke, at det fungerer rigtigt godt, og at det kun bliver bedre.

Et vigtigt element i den sammenhæng har nok været, at ProData, da vi indledte samarbejdet, hjalp mig med at få finpudset mit CV, så det blev mere tydeligt, hvilke typer opgaver, det ville være relevant at matche mig med."

Udforsk spændende freelance-projekter
> Opret din konsulentprofil på 5 minutter

Ulf Jørgensen er også lektor på CBS

Konsulent Ulf Jørgensen

Ulf Jørgensens karriere har udgangspunkt i en selvlært indsigt i og arbejde med databaser, som siden formelt blev konfirmeret med en HD i informatik og økonomistyring.

Gennem årene har han lagt lag på lag til sin viden om og arbejde med udvikling af databaser, etablering og tilpasning af data warehouses og den intelligente anvendelse af virksomheders mange data, kendt som business intelligence.

Copenhagen Business School (CBS) underviser han på studieretningen Business, Language and Culture, i skiftevis i strategi, afsluttende projekt, erhvervsøkonomi og dataanalyse.

Han underviser også som Microsoft Certified Trainer i SQL Server, Power BI og data-modellering, altsammen koncentreret om SQL, data warehouse og rapportering.